โครงการพัฒนารักษาความปลอดภัยในชุมชนหนองแตงเม ปี 2558

โครงการพัฒนารักษาความปลอดภัยในชุมชนหนองแตงเม ปี 2558

- in สวัสดิการชุมชน
2337
0

You may also like

งานวันสงกรานต์ ปี 2566 ชุมชนหนองแตงเม

ขอขอบคุณ ทีมงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด กลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คณะกรรมการและที่ปรึกษาชุมชนหนองแตงเม ผู้ปกครอง นักรียน-นักศึกษา และชาวชุมชนหนองแตงเมและชุมชนข้างเคียง ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา