โครงการต่อเติมหลังคา อาคารชุมชนหนองแตงเม ในพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติ

โครงการนี้ได้ดำเนินการต่อเติม หลังคาและขยายพื้นด้านล่าง สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชนหนองแตงเม  ได้เริมดำเนินดำเนินการเมษายน 2566 เป็นต้นไป โดยคาดว่าดำเนินการสร้างเสร็จในวันที่15 เมษายน 2566 นี้