กิจกรรมประเพณีทำบุญข้าวหลาม ชุมชนหนองแตงเมปี 2567

กิจกรรมประเพณีทำบุญข้าวหลาม ชุมชนหนองแตงเมปี 2567

ภาพกิจกรรมประเพณีทำบุญข้าวหลาม ชุมชนหนองแตงเมปี 2567 ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ บริเวณข้างที่ทำการชุมชนหนองแตงเม โดยวันแรกมีการร่วมกันทำกิจกรรมระหว่างชาวบ้านในชุมชน และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ช่วงเย็น และเช้าวันที่สองจัดกิจกรรม ณ บริเวณพื้นที่ศาลเจ้าแม่อบทอง

You may also like

ผลการเลือก คพรต.ชุมชนหนองแตงเม 2567

ขอขอบคุณชาวชุมชนหนองแตงเมที่ได้เข้าร่วมเวทีประชาคมเลือก คพรต.ของชุมชนหนองแตงเม ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยผลการโหวดเลือกตั้งมีดังนี้