ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ประจำปี 2566

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ประจำปี 2566

เรียนผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ชุมชนหนองแตงเม ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ประจำปี 2566 จากกลุ่มบริษัท โรงงาน และอื่นๆ ได้ที่ศาลาจุดรวมพลสวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ (วัดกรอกยายชา) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 เมษายน 2566 นักเรียน นักศึกษาที่มีรายชื่อได้สิทธิ์รับทุนการศึกษาจากกลุ่มบริษัท โรงงาน และอื่นๆ ให้มารับทุนการศึกษาในวันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนหนองแตงเม สวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ (วัดกรอกยายชา) การแต่งกาย ชุดนักเรียน นักศึกษา

สอบถามรายละเอียดได้ที่กรรมการฝ่ายศึกษา โทร. 061-8232211

ขอขอบคุณ ผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาดังมีรายนามต่อไปนี้

You may also like

ผลการเลือก คพรต.ชุมชนหนองแตงเม 2567

ขอขอบคุณชาวชุมชนหนองแตงเมที่ได้เข้าร่วมเวทีประชาคมเลือก คพรต.ของชุมชนหนองแตงเม ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยผลการโหวดเลือกตั้งมีดังนี้