ขอเชิญร่วมทำความสะอาดพื้นที่ในบริเวณชุมชนหนองแตงเม

ขอเชิญร่วมทำความสะอาดพื้นที่ในบริเวณชุมชนหนองแตงเม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญชาวชุมชนหนองแตงเม และผู้ที่สนใจ ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ลานกิจกรรม และสนามกีฬา ในพื้นที่ชุมชนหนองแตงเม ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 13.00 น.  และช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป จะมีพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ด้วยความเคารพจาก คณะกรรมการชุมชน และ คพรต. ชุมชนหนองแตงเม

เพลงสรรเสริญพระบารมี

เพลงสดุดีมหาราชา

You may also like

งานวันสงกรานต์ ปี 2567 ชุมชนหนองแตงเม

ขอขอบคุณ ทีมงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด กลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และคณะกรรมการพร้อมที่ปรึกษาชุมชนหนองแตงเม ผู้ปกครอง นักรียน-นักศึกษา ชาวชุมชนหนองแตงเม และชุมชนข้างเคียง