ประกาศผลการประชาคมเพื่อเสนอโครงการพัฒนาปี 2561

ประกาศผลการประชาคมเพื่อเสนอโครงการพัฒนาปี 2561

- in ประชุม ประชาคม
2732
0

ผลการประชาคมเพื่อโหวตเสนอโครงการที่จะทำในปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 12 เดือนเมษายน ที่ผ่านมา  ได้โครงการที่เสนอทั้งหมด 17 โครงการ เรียงลำดับผลการโหวตตามข้อมูลด้านล่าง

01 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ชุมชนหนองแตงเม
02 โครงการจัดกิจกรรมประเพณีทำบุญข้าวหลาม ชุมชนหนองแตงเม
03 โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ชุมชนหนองแตงเม
04 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ชุมชนหนองแตงเม
05 โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ชุมชนหนองแตงเม
06 โครงการปรับปรุงครุภัณฑ์ในชุมชนหนองแตงเม
07 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านรักษาความปลอดภัยในชุมชนหนองแตงเม
08 โครงการตู้ยาสามัญประจำบ้าน
09 โครงการปรับปรุงกล้องวงจรปิด
10 โครงการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์
11 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา
12 โครงการส่งเสริมกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด
13 โครงการขยายจุดลูกข่ายเครื่องกระจายเสียงไร้สายชุมชน
14 โครงการศึกษาดูงาน
15 โครงการออกกำลังกายแอโรบิคเพื่อพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชนหนองแตงเม
16 โครงการส่งเสริมกีฬาเปตองต้านยาเสพติด
17 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล

คณะกรรมการ คพรต.ชุมชนหนองแตงเม ขอขอบคุณ ชาวชุมชนหนองแตงเมทุกท่านที่ร่วมเสนอโครงการต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุง คุณภาพชิวิต ชองชาวชุมชนหนองแตงเม  และ อนุรักษ์ ประเพณีพื้นบ้าน ให้อยู่คู่ชาวหนองแตงเมตลอดไป


 

 

 

 

 

 

You may also like

งานวันสงกรานต์ ปี 2566 ชุมชนหนองแตงเม

ขอขอบคุณ ทีมงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด กลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คณะกรรมการและที่ปรึกษาชุมชนหนองแตงเม ผู้ปกครอง นักรียน-นักศึกษา และชาวชุมชนหนองแตงเมและชุมชนข้างเคียง ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา