ประกาศผลการประชาคมเพื่อเสนอโครงการพัฒนาปี 2561

ประกาศผลการประชาคมเพื่อเสนอโครงการพัฒนาปี 2561

- in ประชุม ประชาคม
2885
0

ผลการประชาคมเพื่อโหวตเสนอโครงการที่จะทำในปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 12 เดือนเมษายน ที่ผ่านมา  ได้โครงการที่เสนอทั้งหมด 17 โครงการ เรียงลำดับผลการโหวตตามข้อมูลด้านล่าง

01 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ชุมชนหนองแตงเม
02 โครงการจัดกิจกรรมประเพณีทำบุญข้าวหลาม ชุมชนหนองแตงเม
03 โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ชุมชนหนองแตงเม
04 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ชุมชนหนองแตงเม
05 โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ชุมชนหนองแตงเม
06 โครงการปรับปรุงครุภัณฑ์ในชุมชนหนองแตงเม
07 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านรักษาความปลอดภัยในชุมชนหนองแตงเม
08 โครงการตู้ยาสามัญประจำบ้าน
09 โครงการปรับปรุงกล้องวงจรปิด
10 โครงการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์
11 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา
12 โครงการส่งเสริมกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด
13 โครงการขยายจุดลูกข่ายเครื่องกระจายเสียงไร้สายชุมชน
14 โครงการศึกษาดูงาน
15 โครงการออกกำลังกายแอโรบิคเพื่อพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชนหนองแตงเม
16 โครงการส่งเสริมกีฬาเปตองต้านยาเสพติด
17 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล

คณะกรรมการ คพรต.ชุมชนหนองแตงเม ขอขอบคุณ ชาวชุมชนหนองแตงเมทุกท่านที่ร่วมเสนอโครงการต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุง คุณภาพชิวิต ชองชาวชุมชนหนองแตงเม  และ อนุรักษ์ ประเพณีพื้นบ้าน ให้อยู่คู่ชาวหนองแตงเมตลอดไป


 

 

 

 

 

 

You may also like

ผลการเลือก คพรต.ชุมชนหนองแตงเม 2567

ขอขอบคุณชาวชุมชนหนองแตงเมที่ได้เข้าร่วมเวทีประชาคมเลือก คพรต.ของชุมชนหนองแตงเม ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยผลการโหวดเลือกตั้งมีดังนี้