โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ใช้ในชุมชนหนองแตงเม

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ใช้ในชุมชนหนองแตงเม

- in ครุภัณฑ์ชุมชน
2531
0

You may also like

ผลการเลือก คพรต.ชุมชนหนองแตงเม 2567

ขอขอบคุณชาวชุมชนหนองแตงเมที่ได้เข้าร่วมเวทีประชาคมเลือก คพรต.ของชุมชนหนองแตงเม ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยผลการโหวดเลือกตั้งมีดังนี้