โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ใช้ในชุมชนหนองแตงเม

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ใช้ในชุมชนหนองแตงเม

- in ครุภัณฑ์ชุมชน
467
0

You may also like

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี2563

ชุมชนหนองแตงเมร่วมกับชุมชนกรอกยายชา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับบุตรหลานในชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา