โครงการศึกษาดูงาน ณ.สวนวโรชา จังหวัดอ่างทอง

โครงการศึกษาดูงาน ณ.สวนวโรชา จังหวัดอ่างทอง

- in ศึกษาดูงาน
2320
0

You may also like

งานวันสงกรานต์ ปี 2566 ชุมชนหนองแตงเม

ขอขอบคุณ ทีมงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด กลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คณะกรรมการและที่ปรึกษาชุมชนหนองแตงเม ผู้ปกครอง นักรียน-นักศึกษา และชาวชุมชนหนองแตงเมและชุมชนข้างเคียง ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา