Archives by: admin

admin

98 Posts 0 comments

About the author

admin Posts

โครงการขยายจุดลูกข่ายเครื่องกระจายเสียงไร้สายเพิ่มเติม ชุมชนหนองแตงเม

คณะกรรมการกองทุนไฟฟ้าฯได้ทำการตรวจรับครุภัณฑ์ระบบกระจายเสียงไร้สาย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โครงการขยายจุดลูกข่ายเครื่องกระจายเสียงไร้สายเพิ่มเติม ชุมชนหนองแตงเม ในปีนี้ได้ทำเพิ่ม 3 จุด ได้แก่ โซนที่ 2 แนวถนนนองแตงเม โซนที่ 3 ถนนคลองน้ำหู ติดซอยหนองผักกระเฉด โซนที่ 4 ถนนกรอกยายชา ก่อนถึง CPAC ซึ่งคณะทำงาน คพรต.หนองแตงเม ได้ทำการจัดจ้างตามโครงการประชาคมสำหรับปี 2561 ...
Read more 0

ร่วมพัฒนาชุมชนเนื่องในวันชาติ 5 ธันวาคม

ชาวชุมชนหนองแตงเมและชุมชนข้างเคียงร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน ตัดกิ่งไม้ ใบหญ้าบริเวณริมถนนภายในชุมชนหนองแตงเม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. จนถึงเวลา 12.00 น. เนื่องในวโรกาสวันชาติ 5 ธันวาคม โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องมือ และอาหาร และแรงงาน จากกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ...
Read more 0

การแข่งขันเซปัคตะกร้อหนองแตงเมคัพครั้งที่1

การแข่งขันเซปัคตะกร้อหนองแตงเมคัพครั้งที่1 ปี2561 ได้จัดการแข่งขันในช่วงวันลอยกระทง 21-22 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารชุมชนหนองแตงหลังใหม่ ในสวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทังสิ้น 12 ทีม ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 10,000 บาท ผลการแข่งขันปรากฏว่ารางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และที่ 4 ได้แก่ทีมจากบริษัท โคเวสโตร (Covestro) ส่วนรางวัลที่ 3 ได้แก่ทีมจากบริษัท BST ...
Read more 0

กิจกรรมประเพณีลอยกระทงของชุมชนหนองแตงเมปี 2561

ผ่านไปแล้วอีกปี กับงานกิจกรรมประเพณีลอยกระทงของชุมชนหนองแตงเมปี 2561 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน งานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการชุมชนหนองแตงเม และวัดกรอกยายชา ภาพยนต์จอยักษ์ ชมการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยรางวัลหนองแตงเมคัพครั้งที่1 และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆมากมายภายในงาน อาทิเช่น ตู้เย็น จักรยาน หม้อหุงข้าว ไมโครเวฟ และอื่น ๆอีกมากมาย จากธาราพาโชค และรางวัลใหญ่จากการร่วมสนุกส่งชิงโชคบัตรการกุศลชุมชนหนองแตงเม ได้ทั้งความสนุกจากรำวงย้อนยุค และรางวัลจากการจับรางวัลผ่านหางบัตร  ...
Read more 0

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ชุมชนหนองแตงเม

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ชุมชนหนองแตงเม จัดขึ้นวันจันทร์ที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยมีวิทยากรให้คำแนะนำ ...
Read more 0

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ชุมชนหนองแตงเม จัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยมีวิทยากรให้คำแนะนำ ...
Read more 0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาศิริวัฒนาพรรณวดี ชุมชนหนองแตงเม จัดขึ้นวันเสาร์ที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยมีวิทยากรให้คำแนะนำ จาก สภ.มาบตาพุด   ...
Read more 0

โครงการจัดซื้อเครื่องมือการเกษตรใช้ในชุมชนหนองแตงเม

โครงการจัดซื้อเครื่องมือการเกษตรใช้ในชุมชนหนองแตงเม
วันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกองทุนได้ทำการตรวจรับครุภัณฑ์การเกษตร ณ ที่ทำการชุมชนหนองแตงเม ได้แก่ เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน และปั้มน้ำไดโว่ขนาด 3 นิ้ว ซึ่งคณะทำงาน คพรต.หนองแตงเม ได้ทำการจัดซื้อตามโครงการประชาคมสำหรับปี 2561 พี่น้องชาวชุมชนหนองแตงเม และชุมชนข้างเคียงสามารถยืมไปใช้ได้ ...
Read more 0

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ใช้ในอาคารที่ทำการชุมชนหนองแตงเม

วันที่ 6 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกองทุนได้ทำการตรวจรับครุภัณฑ์ใช้ในอาคารที่ทำการชุมชนหนองแตงเม ได้แก่ ตู้เย็น 2 ประตู ขนาดความจุ 20 คิวบิกฟุต โทรทัศน์ แอลอีดีทีวี สมาร์ททีวี ระบบดิจิตอล เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์พร้อมจอฉาย ซึ่งคณะทำงาน คพรต.หนองแตงเม ได้ทำการจัดซื้อตามโครงการประชาคมสำหรับปี 2561 พี่น้องชาวชุมชนหนองแตงเม และชุมชนข้างเคียงสามารถยืมไปใช้ได้ ...
Read more 0

เปิดให้บริการห้องออกกำลังกายฟิตเนสให้กับชาวชุมชนหนองแตงเม

เปิดให้บริการแล้ว..เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ชาวชุมชนได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอในช่วงเย็น ทางชุมชนหนองแตงเมได้เปิดให้บริการห้องออกกำลังกายฟิตเนสให้กับชาวชุมชนหนองแตงเม ในห้องจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายหลายชนิด อาทิเช่น ลู่วิ่งไฟฟ้า จักรยานนั่งปั่น เครื่องถีบเดินวน และอุปกรณ์ฟิตเนส ภายในห้องติดแอร์เย็นสบาย เริ่มเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน นี้เป็นต้นไป ชาวชุมชนหนองแตงเมสามารถใช้บริการได้ฟรี ชมวิดีโอตัวอย่าง   ...
Read more 0
Close