พีทีที แทงค์ฯ ติดตั้งโซลาร์เซลล์ไฟแสงสว่างบริเวณทางเข้า พุทธมณฑล สวนป่าวัดกรอกยายชา

พีทีที แทงค์ฯ ติดตั้งโซลาร์เซลล์ไฟแสงสว่างบริเวณทางเข้า พุทธมณฑล สวนป่าวัดกรอกยายชา

- in ประชาสัมพันธ์
45
0

พีทีที แทงค์ฯ จัดทำโครงการไฟแสงสว่างเพื่อชุมชน  โดยสนับสนุนงานติดตั้งโซลาร์เซลล์ไฟแสงสว่างบริเวณทางเข้า พุทธมณฑล สวนป่าวัดกรอกยายชา
นายณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีทีแทงค์ เทอร์มินัล จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ตามโครงการไฟแสงสว่างเพื่อชุมชน ของบริษัท พีทีทีแทงค์ฯ ณ บริเวณทางเข้าพุทธมณฑล สวนป่าวัดกรอกยายชา จ.ระยอง โดยมีท่านเจ้าอาวาสพระครูขันติธรรมาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดกรอกยายชา​, นางสมไสว โรจนนิล ประธานชุมชนหนองแตงเม และคณะกรรมการชุมชน ฯ เป็นผู้รับมอบ

ที่มา : https://www.pheupuangchon.com/149755/

You may also like

กิจกรรมพัฒนาชุมชน วันพ่อแห่งชาติ 2564

ชาวชุมชนหนองแตงเมและชุมชนข้างเคียงร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน ตัดกิ่งไม้ ใบหญ้าบริเวณริมถนนภายในชุมชนหนองแตงเม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. จนถึงเวลา 12.00