Archives for December 2021

Monthly Archives: December 2021

ประชาสัมพันธ์ พัฒนาชุมชน

กิจกรรมพัฒนาชุมชน วันพ่อแห่งชาติ 2564

ชาวชุมชนหนองแตงเมและชุมชนข้างเคียงร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน ตัดกิ่งไม้ ใบหญ้าบริเวณริมถนนภายในชุมชนหนองแตงเม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ...
Read more 0
ประชาสัมพันธ์

พีทีที แทงค์ฯ ติดตั้งโซลาร์เซลล์ไฟแสงสว่างบริเวณทางเข้า พุทธมณฑล สวนป่าวัดกรอกยายชา

พีทีที แทงค์ฯ จัดทำโครงการไฟแสงสว่างเพื่อชุมชน  โดยสนับสนุนงานติดตั้งโซลาร์เซลล์ไฟแสงสว่างบริเวณทางเข้า พุทธมณฑล สวนป่าวัดกรอกยายชา ...
Read more 0
Close