Archives for March 2020

Monthly Archives: March 2020

ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศึกษาและกีฬา

กิจกรรมแข่งขันเปตองเชื่อมมิตรภาพ ครั้งที่ 5 ชุมชนหนองแตงเม

ประมวลภาพดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันเปตองเชื่อมมิตรภาพ  ประจำปี 2563 ชุมชนหนองแตงเม โดยจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ...
Read more 0
ครุภัณฑ์ชุมชน ประชาสัมพันธ์

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องครัว 2563

วันที 14 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชุมชนได้ดำเนินการจัดซื้อตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องครัว ...
Read more 0
Close