Archives for February 2020

Monthly Archives: February 2020

ประชาสัมพันธ์ สวัสดิการชุมชน

กิจกรรมตัดแว่นสายตาให้ชาวชุมชนหนองแตงเม

มาตามสัญญาประชาคมนะครับ! ปีนี้ทางคณะกรรมการได้เสนอให้มีการตรวจวัดสายตา พร้อมตัดแว่นให้ชาวชุมชนหนองแตงเมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 200 คน โดยได้มีการตวจวัดสายตาไปแล้ว ...
Read more 0
Close