Archives for August 17, 2019

Daily Archives: August 17, 2019

ประชาสัมพันธ์ พัฒนาชุมชน

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตชุมชน

ทางชุมชนได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตชุมชน โดยได้เงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยได้จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการพัฒนาชุมชน ตัดหญ้าริมทาง กวาดถนน เก็บขยะข้างทางเนื่องในวันเฉลิมพระชน ...
Read more 0
Close