Archives for August 11, 2019

Daily Archives: August 11, 2019

ประชาสัมพันธ์ พัฒนาชุมชน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านรักษาความปลอดภัย

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านรักษาความปลอดภัยในชุมชนหนองแตงเม ในปี 2562 ปีนี้ได้ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจอาสาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชนหนองแตงเม อุปกรณ์ที่จัดซื้อได้แก่ ...
Read more 0
Close