Archives for August 2019

Monthly Archives: August 2019

ประชาสัมพันธ์ พัฒนาชุมชน

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตชุมชน

ทางชุมชนได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตชุมชน โดยได้เงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยได้จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการพัฒนาชุมชน ตัดหญ้าริมทาง กวาดถนน เก็บขยะข้างทางเนื่องในวันเฉลิมพระชน ...
Read more 0
ประชาสัมพันธ์ พัฒนาชุมชน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านรักษาความปลอดภัย

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านรักษาความปลอดภัยในชุมชนหนองแตงเม ในปี 2562 ปีนี้ได้ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจอาสาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชนหนองแตงเม อุปกรณ์ที่จัดซื้อได้แก่ ...
Read more 0
Close