Archives for April 9, 2019

Daily Archives: April 9, 2019

ครุภัณฑ์ชุมชน ประชาสัมพันธ์

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม

วันที 9 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ทางชุมชนได้ดำเนินการจัดซื้อตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม ...
Read more 0
ประชาสัมพันธ์ สวัสดิการชุมชน

โครงการซุ้มนั่งเล่นสวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

โครงการซุ้มนั่งเล่นสวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชุมชนหนองแตงเม โครงการนี้ได้ทำการจัดซื้อ ...
Read more 0
Close