Archives for August 24, 2018

Daily Archives: August 24, 2018

พัฒนาชุมชน สวัสดิการชุมชน

โครงการปรับปรุงห้องน้ำสงฆ์ ในพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียติ7รอบ พระชนมพรรษา วัดกรอกยายชา

โครงการไทยนิยมยั่งยืน ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ผ่านทางเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยได้รับเงินสนับสนุน เป็นจำนวนเงิน 200,000 ...
Read more 0
Close