Archives for July 2018

Monthly Archives: July 2018

ครุภัณฑ์ชุมชน

โครงการจัดซื้อเต็นท์เพื่อกิจกรรมในชุมชนหนองแตงเม

วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 ได้ทำการตรวจรับเต๊นท์โค้ง ขนาดความกว้าง ...
Read more 0
ประชาสัมพันธ์

พัฒนาชุมชน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ชาวชุมชนหนองแตงเมและชุมชนข้างเคียงร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน ตัดกิ่งไม้ ใบหญ้าบริเวณริมถนนทางฝั่งทิศตะวันตกของชุมชน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ...
Read more 0
ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศึกษาและกีฬา

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ชุมชนหนองแตงเม ครั้งที่1

ขอเชิญชวนชาวชุมชนหนองแตงเม ชุมชนข้างเคียง และผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ชุมชนหนองแตงเม ...
Read more 0
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองโสน จ.พิจิตร

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองโสน จ.พิจิตร

ชาวชุมชนหนองแตงเมร่วมกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ในวันที่ 6 ...
Read more 0
สวัสดิการชุมชน

โครงการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์สำหรับ อสม.ชุมชนหนองแตงเม

ประมวลภาพการดำเนินงาน และส่งมอบเครื่องมือแพทย์สำหรับ อสม.ชุมชนหนองแตงเม ในวันที่ 3 กรกฎาคม ...
Read more 0
Close