โครงการปลูกมะนาวในวงซีเมนต์เพื่อตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนหนองแตงเม

โครงการปลูกมะนาวในวงซีเมนต์เพื่อตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนหนองแตงเม

- in สวัสดิการชุมชน
2311
0

You may also like

งานวันสงกรานต์ ปี 2566 ชุมชนหนองแตงเม

ขอขอบคุณ ทีมงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด กลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คณะกรรมการและที่ปรึกษาชุมชนหนองแตงเม ผู้ปกครอง นักรียน-นักศึกษา และชาวชุมชนหนองแตงเมและชุมชนข้างเคียง ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา